Пълен текст на новината
Агенция за недвижими имоти Земя, Пазарджик - zemia.bg
Най-богатата страна е с най-ниски лихви по ипотеки
Средният процент на лихвите по ипотечни кредити в Швейцария е 1.52%, което я превръща в страната с най-ниски лихви по този вид заем. Цифрата „1.52” се е получила след сравняването на стотици банкови и небанкови продукти, предлагани от 70 кредитни институции.
В някои райони на Швейцария процентът достига 1.7%. Няколко са причините, за да има разлика в лихвените нива, обясняват от швейцарската финансова организация Moneypark. Едната е, че финансисти оценяват западната част на страната като по-рискова и съответно лихвеният процент по ипотеките е по-висок. Освен това на лихвите в западните региони влияят фактори като понижаване цените на недвижимите имоти и високия процент на безработица.
http://fakti.bg.Милена Богданова.